ZAPISY

REZYGNACJE

Rezygnacja oznacza wycofanie się z uczestnictwa w imprezie. Zwroty wpisowego w przypadku rezygnacji:

* do 30 dni przed imprezą zwracamy wpisowe pomniejszone o 20 zł opłaty manipulacyjnej. Prosimy o przesłanie informacji o wysokości wpłaconej kwoty oraz nr konta bankowego do zwrotu na adres rowerover@protonmail.com
** poniżej 30 dni do imprezy opłata startowa nie podlega zwrotowi.

ZMIANY

Zmiana oznacza korektę danych we własnym zgłoszeniu. Zmiany dystansu, nazwy, teamu etc. oraz korekty literówek będą wykonane po zgłoszeniu mailowym w formule:

JEST “tekst widoczny na stronie www” w rubryce …

MA BYĆ “nowy tekst zmieniony lub poprawny” w rubryce …

Wraz z treścią zmiany prosimy o przesłanie w pdf. potwierdzenia przelewu kwoty 8 zł na adres mail rowerover@protonmail.com  W tytule opłaty wpisać “zmiana wpisu”

Nr konta do przelewu PKO BP 17 1440 1387 0000 0000 1253 9029

 

ZASTĘPSTWA

Zastępstwo (ZAMIANA) to scedowanie swojego wpisowego na inną osobę. ZAMIANA: 1. Przelej opłatę manipulacyjną 40 zł na nr konta PKO 17 1440 1387 0000 0000 1253 9029

2. Prześlij potwierdzenie przelewu opłaty manipulacyjnej w pdf. na adres mail rowerover@protonmail.com 

3. Napisz “Kto za Kogo” ma odebrać pakiet startowy. Nowa osoba powinna zarejestrować się na liście startowej bez podejmowania płatności i poinformować o tym fakcie na powyższy mail, abyśmy mogli scedować wpisowe.